پاور بتن انتقال دهنده نور - لایتراکن|194142

مقدمه- بتن نیمه شفاف-مخترع - خصوصیات- محاسن- کاربرد- مسلح کردن- رنگ ها و بافت ها- اندازه بلوک ها- توزیع فیبر- لامپ لایتراکیوب- نکات اجرایی- مراحل گام به گام ساخپاور بتن انتقال دهنده نور - لایتراکن|194142|graphic|پاوربتن,لایتراکن,انتقال,دهنده,نور

مقدمه- بتن نیمه شفاف-مخترع - خصوصیات- محاسن- کاربرد- مسلح کردن- رنگ ها و بافت ها- اندازه بلوک ها- توزیع فیبر- لامپ لایتراکیوب- نکات اجرایی- مراحل گام به گام ساخت 36 اسلاید