پاورپوینت آماده پروژه درس گرافیک کامپیوتر ماکرو مدیا فلشSWF و پیاده سازی اشکال گرافیکی در Flash|30008329

مقدمه ای بر ماکرو مدیا فلش (SWF) شکل فایل ماکرو مدیا فلش (swf) طراحی شده و بصورت بردارهای گرافیکی و انیمیشن بر روی اینترنت ارائه می شود. شکل فایل های ماکرو مدیا فلش (swf) بعنوان یک شکل ارائه خیلی موثر و نه یک شکلی که مبادله گرافیکی است بین ویراستارهاپاورپوینت آماده پروژه درس گرافیک کامپیوتر ماکرو مدیا فلشSWF و پیاده سازی اشکال گرافیکی در Flash|30008329|graphic|پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده پروژه درس گرافیک کامپیوتر ماکرو مدیا فلشSWF و پیاده سازی اشکال گرافیکی در Flash ,پاورپوینت آماده

مقدمه ای بر ماکرو مدیا فلش (SWF)شکل فایل ماکرو مدیا فلش (swf) طراحی شده و بصورت بردارهای گرافیکی و انیمیشن بر روی اینترنت ارائه می شود. شکل فایل های ماکرو مدیا فلش (swf) بعنوان یک شکل ارائه خیلی موثر و نه یک شکلی که مبادله گرافیکی است بین ویراستارهای گرافیکی طراحی شده است. اهداف زیر برای آن در نظر گرفته شده استنمایش روی صفحه این شکل در درجه اول نمایش روی صفحه را داراست و همچنین آن هموارکردن نا صافی ها ، ترجمه سریع به bitmap با هر قالب رنگی ، انیمیشن و دکمه های واکنشی را پشتیبانی می کند.

تحویل شبکه فایل ها به یک شبکه با پهنای باند محدود و غیر قابل پیش بینی تحویل داده می شوند. فایل ها خیلی کم فشرده می شوند و توسط گروهبندی اجرا افزایشمی یابد.swf یک شکل باینری است و به خوانایی html برای انسان نیست . ماکرو مدیا فلش (swf) از تکنیک هایی مثل بسته بندی بیتی و ساختارها با ضمینه های اختیاری که اندازه فایل به حداقل برسد استفاده می کند.ساختار فایل ماکرو مدیا فلش (SWF)عنوان ذیل یکسری از بلاک های داده برچسب زده شده است. همه برچسب های اشتراکی یک شکل عمومی دارند ، بنا براین هر برنامه تجزیه یک فایل ماکرو مدیا فلش (SWF) می تواند قرارگیرد بر روی بلاک ها ، آن قابل فهم نیست. داده ها در بلاک می توانند نقطه مبدا در بلاک باشند ، ولی هرگز نمی توانند نقطه مبدا در دیگر بلاک ها باشند. این امکان می دهد برچسب ها برداشته شوند ، درج شوند ، یا ویرایش شوند به وسیله ابزارهایی که یک فایل swf را پردازش می کنند.