پاورپوینت آماده جزوه درس اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی – پیام نور|30008415

1 فصل اول آب در طبیعت فصل دوم  تعاریف و اصول کلی مربوط به آب و تصفیه آب 3 فصل سوم کاهش املاح محلول آب 4 فصل چهارم روش های حذف ذرات معلق از آب و فاضلاب 5 فصل پنجم روش های حذف گازها از آب و فاضلاب فصل ششم تصفیه فاضلاب و پساب 7 – فصل هفتم رسوب گذپاورپوینت آماده جزوه درس اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی – پیام نور|30008415|graphic|پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده جزوه درس اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی , پیام نور ,پاورپوینت آماده

1 فصل اولآب در طبیعتفصل دوم تعاریف و اصول کلی مربوط به آب و تصفیه آب3 فصل سومکاهش املاح محلول آب4 فصل چهارمروش های حذف ذرات معلق از آب و فاضلاب5 فصل پنجمروش های حذف گازها از آب و فاضلابفصل ششمتصفیه فاضلاب و پساب7 – فصل هفتمرسوب گذاري و خورندگي آب8 – فصل هشتماسمز معكوس9 – فصل نهمرزين‌هاي تعويض يونيفصل دهمالكترودياليز و تقطير11 فصل يازدهمكنترل كيفيت آب بويلر (ديگ بخار)