پاورپوینت آماده: بررسی پیوستگی و اتصال بین ورق های کامپوزیت FRP و تیرهای بتن آرمه 3|30018730

فرمت فایل: پاورپوینت تعداد صفحات: 35 پرداخت سطح بتن، نقش بسيار موثری در جلوگيری از خطر جدا شدگی ناگهانی ورق تقويت دارد. آماده سازي سطحي بتن در نصب کامپوزيت­هاي FRP باعث افزايش مقاومت گسيختگي نهايي تيرها می­شود. امکان وقوع پاره شدن ورق FRP، درپاورپوینت آماده: بررسی پیوستگی و اتصال بین ورق های کامپوزیت FRP و تیرهای بتن آرمه 3|30018730|graphic|پاورپوینت آماده: بررسی پیوستگی و اتصال بین ورق های کامپوزیت FRP و تیرهای بتن آرمه 35 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینتتعداد صفحات: 35
  • پرداخت سطح بتن، نقش بسيار موثری در جلوگيری از خطر جدا شدگی ناگهانی ورق تقويت دارد.

  • آماده سازي سطحي بتن در نصب کامپوزيت­هاي FRP باعث افزايش مقاومت گسيختگي نهايي تيرها می­شود.

  • امکان وقوع پاره شدن ورق FRP، در تيرهای تقويت شده به روش EBR، بسيار کمتر از ساير روش­های تقويتی می­باشد.

  • وقوع جدا شدگی در روش­های EBROG، EBRIG و NSM، نسبت به روش EBR، در بارهای بسيار بيشتری رخ داده و اين پديده تا حدود زيادی اصلاح می­شود.
  • پيشنهاد مي­شود که روش­های EBRIG و EBROG، بر روي نمونه­هاي بتن آرمه با ابعاد حقيقي صورت پذيرد.

  • بررسي عملکرد روش­های EBRIG و EBROG در مقاومت­هاي بالا با ايجاد پيش ترک خمشي در نمونه­ها، مي­تواند از موضوعات جالب براي ادامه­ي تحقيقات باشد.

  • بررسی عملکرد روش­های EBRIG و EBROG در مودهای مختلف گسيختگی در نمونه­های بتن آرمه، مي­تواند از موضوعات مناسب براي تحقيقات آتي باشد.

  • بررسي عملکرد روش EBRIG در تقويت برشي نيز مي­تواند از موضوعات مناسب براي تحقيقات آتي باشد.