دفترچه محاسبات کامل سازه بتن آرمه|34033372

دانلود دفترچه محاسبات کامل سازه بتن آرمه، در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل: شکل سه بعدی سازه مدل شده در نرم افزار مشخصات پروژه آیین‌ نامه‌ ها و نرم‌ افزارها بارگذاري بارهای مرده بارهای زنده بارگذاری جانبي زلزله نیروی جانبی باد طراحی تیر طدفترچه محاسبات کامل سازه بتن آرمه|34033372|graphic|دفترچه محاسبات سازه,دفترچه محاسبات سازه فولادی,دفترچه محاسبات سازه بتنی,دفترچه محاسبات سازه فلزی,دفترچه محاسبات سازه بنایی,دانلود دفترچه محاسبات سازه,دفترچه محاسبات کامل سازه,دفترچه محاسبات ساختمان,دفترچه محاسبات ساختمان بتنی

دانلود دفترچه محاسبات کامل سازه بتن آرمه،
در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

شکل سه بعدی سازه مدل شده در نرم افزار
مشخصات پروژه
آیین‌ نامه‌ ها و نرم‌ افزارها
بارگذاري
بارهای مرده
بارهای زنده
بارگذاری جانبي زلزله
نیروی جانبی باد
طراحی تیر
طراحی ستون
طراحی دیوار برشی
طراحی دال
ترکیبات بارگذاری
کنترل تغییرمکان جانبی ساختمان
نتایج طراحی توسط نرم افزار
نقشه های مدل شده در نرم افزار ETABS


مشخصات پروژه:
اسكلت سازه در جهت X قاب خمشی همراه با دیوار برشی با شکل پذیری متوسط مي‌باشد.
اسكلت سازه در جهت Y قاب خمشی با شکل پذیری متوسط مي‌باشد.
نوع خاك بر طبق دسته‌بندي استاندارد 2800 نوع III در نظر گرفته شده است.
سیستم سقف طبقات زیرزمین، دال بتنی و سایر طبقات به صورت تيرچه و بلوک سفالی با ضخامت 30 سانتي‌متر در نظر گرفته شده است.