جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی|34037615

دانلود جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی، در قالب word و در 58 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه 3 جامعه شناسي چیست؟ 4 شناخت جامعه 4 تعريف جامعه 5 تقسيمات جامعه شناسي 5 جامعه شناسي و ساير علوم 6 جامعه شناسی شهری 9 نگاه اجمالی 9 اختصاصات شهر 9 جامعه شجزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی|34037615|graphic|مبانی جامعه شناسی,مبانی جامعه شناسی بروس کوئن,مبانی جامعه شناسی پیام نور,جزوه مبانی جامعه شناسی,درس مبانی جامعه شناسی,کتاب مبانی جامعه شناسی,تحقیق مبانی جامعه شناسی,پروژه مبانی جامعه شناسی,دانلود جزوه مبانی جامعه شناسی,جزوه مبانی جامعه شناسی,,,

دانلود جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی،در قالب word و در 58 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
تاریخچه 3
جامعه شناسي چیست؟ 4
شناخت جامعه 4
تعريف جامعه 5
تقسيمات جامعه شناسي 5
جامعه شناسي و ساير علوم 6
جامعه شناسی شهری 9
نگاه اجمالی 9
اختصاصات شهر 9
جامعه شناسی پزشکی 10
تاریخچه مطالعات اجتماعی در پزشکی و جامعه شناسی پزشکی 11
علل اجتماعی بیماری 12
الگوهای اجتماعی بیماری 12
مقابله با بیماری 13
انواع مراقبتهای درمانی 13
جامعه شناسی روستایی 13
تاریخچه جامعه شناسی روستایی 14
اهداف جامعه شناسی روستایی 14
جامعه شناسی کار 15
تعریف کار 15
موضوع جامعه شناسی کار 15
تعریف جامعه شناسی کار 16
اتحادیه های کارگری و ستیزه صنعتی 16
روان شناسی اجتماعی کار صنعتی 17
بیکاری، کار زنان و اقتصاد غیر رسمی 17
جامعه شناسی خانواده 18
ازدواج 18
خویشاوندی 18
روابط خانوادگی 18
خلاصه کتاب 19
تغییرات در الگوههای خانواده در سراسر جهان 41
رویه تاریک خانواده 41
جامعه شناسی انحرافات 41
قوانین، جرایم و مجازات ها 42
تبیین کجروى 42
کجروی چیست؟ 43
میزان جرایم 43
مفهوم بیماری روانی 43
نظريات و انديشه هاي برخي از متفكران و پيش گامان جامعه شناسي 44
فارابي 44
ابن خلدون 45
نظريات اگوست كنت 46
نظريات اميل دور كيم 47
جامعه شناسي ايستا و پويا 50
گروه اجتماعي 52
گروه هاي غيرثابت و ناپايدار 52
گروه مرجع (داوري): 53
گروه هاي فشار 54
رفتارهاي گروهي 54
عوامل مادي و معنوي در گروه 55
عوامل از هم پاشيدگي گروه 55
پايگاه اجتماعي 56
تحرك اجتماعي 56
ارزش هاي اجتماعي 57