پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی|34048233

دانلود پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی، در قالب ppt و در 218 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: مفاهیم و تعاریف تعریف اداره نکاتی که در تعریف اداره نیاز است، کدامند؟ مقایسه اداره، سازمان و مدیریت ارتباط اداره، سازمان و مدیپاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی|34048233|graphic|کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی,جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی,پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی,کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی,کتاب مبانی مدیریت دولتی فیضی,دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی,,,

دانلود پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی،

در قالب ppt و در 218 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


بخش اول: مفاهیم و تعاریف
تعریف اداره
نکاتی که در تعریف اداره نیاز است، کدامند؟
مقایسه اداره، سازمان و مدیریت
ارتباط اداره، سازمان و مدیریت از نظر الیورشلدن
عناصر تشکیل دهنده سازمان از نظر هنری فایول
مفهوم عام دولت
مفهوم خاص دولت
ارتباط مفاهیم عام و خاص دولت
تعریف اداره امور عمومی
ارتباط اداره امور عمومی و محیط
ارتباط اداره امور عمومی با سایر رشته ها
تعریف اداره امور خصوصی
تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی
انگیزه جلب منفعت
خدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصاری
نظارت قانونی
میزان جلب دقت و توجه عامه
قیمت روز بازار برای محصول و یا خدمت
عامل سیاست
فوریت داشتن و مداومت خدمات عمومی
تفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمان
تفاوت در نوع رهبری مورد نیاز و خصوصیات و شرایط لازم برای رهبر
تفاوت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی
تفاوت در بودجه و حجم عملیات
تشویق انتقاد و میزان انتقادهای نهان و آشکار
میزان مشخص بودن اهداف و مقاصد سازمانی
هماهنگی سازمان و تلفیق عقاید
معیار منفعت و اثر روحی مترتب بر آن
درجه مهارت در اداره مذاکرات
خصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکار
شباهت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی
تعریف علم
مشخصات شناخت علمی
ویژگیهای علوم اجتماعی
مراحل روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی
آیا اداره علم است یا هنر؟

بخش دوم: گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی
فصل اول: سیاست و اداره
نظر ویلسون در باره جدایی سیاست از اداره
نظر فرانک گود نو در باره جدایی سیاست از اداره
پیوستگی سیاست و اداره

فصل دوم: نظریه های کلاسیک
اصول مدیریت علمی
عوامل و عناصر پنج گانه مدیریت صحیح از نظر تیلور
وظایف شش گانه سازمان از نظر هنری فایل
اصول مدیریت از نظر هنری فایول
علل اهمیت نظرات فایول
ویژگی های سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر
انتقادات وارده بر نظریه کلاسیک

فصل سوم: نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
علل پیدایش نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
اصول روابط انسانی از نظر التون مایو
اهمیت مکتب روابط انسانی
نظر چستر بارنارد
انگیزش و چگونگی ارتباط آن را با کار مدیران
سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو
استفاده مدیران از سلسله مراتب نیازها برای انگیزش کارکنان
کریس آرجریس بر چه عاملی تاکید در سازمان داشت؟
عوامل دفاعی فرد در سازمان
نظر داگلاس مک گریگور
فرضیه های تئوری x
فرضیه های تئوری y
نظر هرزبرگ در باره انگیزش کارکنان
عوامل ایجاد انگیزش (محرک) از نظر هرزبرگ
نظریات دیوید مک کلی لند درباره سازمان و مدیریت

فصل چهارم: نظریه های سیستمی و اقتضائی
تعریف سیستم
اجزاء سیستم
سازمان به عنوان یک سیستم
مفهوم نگرش اقتضایی
نظریه فرد فیدلر در ارتباط با نگرش اقتضائی

بخش سوم: تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
اداره امور عمومی از آغاز مشروطیت تا پیروز ی انقلاب اسلامی

گفتار اول: دوره قاجار بعد از پیروزی مشروطیت
عوامل ایجاد انقلاب مشروطه در ایران موجب
چگونگی اداره امور عمومی در انقلاب مشروطه
نتایج حاصله ناشی از تغییر نظام حکومتی در دوره مشروطیه
وضعیت حکومت محمد علی شاه را در انقلاب مشروطه
چگونگی اداره حکومت توسط احمد شاه

گفتار دوم : دوره پهلوی
مشخصات نظام اداری و مدیریتی دوران پهلوی
مسائل و مشکلات سازمان های اداری دوره پهلوی در زمینه تشکیلات و نیروی انسانی
دست آوردهای مشروطیت در دوران رضاشاه دستخوش چه تغییراتی شد؟
اهدافی را که کلیه سازمان ها ، اعم از دولتی و یا خصوصی، در دوره پهلوی باید دنبال می کردند

بخش چهارم: قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نقش قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات رئیس جمهور
ارکان قوه مجریه و مسئولیتهای آن
ارکان قوه مجریه و مسئولیتهای آن

فصل دوم: اداره امور عمومی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون
تغییرات اساسی در اداره امور عمومی کشور بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران
تغییر در ساختار حکومت
تغییر در تشکیلات دولت
تغییرات نیروی انسانی
مشکلات و نارسایی های نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
سیاست های دولت برای رفع نارسایی های نظام اداری و مدیریت کشور

بخش پنجم: اداره امور استخدامی عمومی
فصل اول: تعریف، هدف و وظایف اداره امور استخدامی
تعریف اداره امور استخدامی
اهداف اساسی اداره امور استخدامی
وظایف اساسی اداره امور استخدامی

فصل دوم: مراحل امور استخدامی
شرایط تحقق پذیری مراحل امور استخدامی
عملیات استخدامی
تعریف کار شکافی
اساسی ترین نیاز استخدامی در عملیات استخدامی چیست؟
تعریف طبقه بندی مشاغل
نظریه های تعیین و تشخیص عادلانه حقوق و دستمزد
نظریه عرضه و تقاضا
نظریه قدرت پرداخت
نظریه هزینه زندگی
نظریه کارآیی

فصل سوم: برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
راه های تامین نیروی انسانیمورد نیاز موسسات
مهم ترین منابع خارجی کارمندیابی
مراحل انتخاب داوطلبان کار
تعریف انتصاب
تفاوت انتصاب موقت با انتصاب دائم
هدف های ارزشیابی شایستگی کارکنان
انواع برنامه های آموزشی مدیران و سرپرستان

فصل چهارم: عملیات نگهداری منابع انسانی
عملیات نگهداری منابع انسانی
بهداشت و ایمنی
بیمه بازنشستگی
انواع طرح های بازنشستگی
مرخصی ها

فصل پنجم: کاربرد نیروی انسانی
انتقال و ماموریت
تنزل مقام و ترفیع
تعریف انضباط
موارد مختلف مجازات در قانون استخدام کشوری
تکالیف عمومی مستخدمین دولت در قانون استخدام کشوری
نقش سازمان مرکزی مدیریت نیروی انسانی
ارکان سازمان امور اداری و استخدامی کشور

بخش ششم: مالیه عمومی و بودجه دولتی
فصل اول: مالیه عمومی و سیاستهای پولی و مالی
تعریف مالیه عمومی
موضوع مالیه عمومی
سیاستهای مالی و پولی دولت
ابزار بودجه ای

فصل دوم: بودجه چیست؟
مزایای بودجه
اصول بودجه

فصل سوم : مراحل بودجه
مراحل بودجه
بخش های تشکیل دهنده لایحه بودجه
مراحل تصویب بودجه
مراحل مقدماتی اجرای بودجه
مراحل تفصیلی اجرای بودجه
روش های انعطاف پذیری اجرای بودجه
اصلاح و متمم بودجه
نظارت و کنترل بودجه
نظارت و کنترل درونی (نظارت قوه مجریه )
راههای نظارت مالی
راههای نظارت عملیاتی
نظارت و کنترل بیرونی (نظارت قوه مقننه)

فصل چهارم: طبقه بندی بودجه
انواع طبقه بندی بودجه ای
طبقه بندی درآمدها
طبقه بندی هزینه ها
تقسیمات بودجه از نظر چگونگی برآورد هزینه ها

فصل پنجم: اداره امور بودجه دولتی
خصوصیات اداره امور بودجه
اصول مربوط به استقلال واحد مرکزی بودجه
اهداف یا وظایف را واحد مرکزی بودجهتوضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی می باشد که در حجم 218 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.


پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.