تحقیق كاربرد كامپوزيت‌ هاي FRP در سازه‌ هاي بتن آرمه|35019043

دانلود ، در قالب word قابل ویرایش و در 32 صفحه. توضیحات: خلاصه خوردگي قطعات فولادي در سازه‌هاي مجاور آب و نيز خوردگي ميلگردهاي فولادي در سازه‌هاي بتن آرمه اي كه در معرض محيط‌هاي خورندة كلروري و كربناتي قرار دارند، يك مسالة بسيار اساسي تلقي مي‌شود. درتحقیق كاربرد كامپوزيت‌ هاي FRP در سازه‌ هاي بتن آرمه|35019043|graphic|كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه ,تحقیق كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه ,كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه ,دانلود كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن ,دانلود تحقیق كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP ,دانلود كاربرد ك

دانلود ،در قالب word قابل ویرایش و در 32 صفحه.

توضیحات:خلاصه خوردگي قطعات فولادي در سازه‌هاي مجاور آب و نيز خوردگي ميلگردهاي فولادي در سازه‌هاي بتن آرمه اي كه در معرض محيط‌هاي خورندة كلروري و كربناتي قرار دارند، يك مسالة بسيار اساسي تلقي مي‌شود. در محيط‌هاي دريايي و مرطوب وقتي كه يك سازة بتن‌آرمة معمولي به صورت دراز مدت در معرض عناصر خورنده نظير نمك‌ها، اسيد‌ها و كلرورها قرار گيرد، ميلگردها به دليل آسيب ديدگي و خوردگي، قسمتي از ظرفيت خود را از دست خواهند داد.به علاوه فولادهاي زنگ زده بر پوستة بيروني بتن فشار مي‌آورد كه به خرد شدن و ريختن آن منتهي مي‌شود. تعمير و جايگزيني اجزاء فولادي آسيب ديده و نيز سازة بتن آرمه‌اي كه به دليل خوردگي ميلگردها آسيب ديده است، ميليون‌ها دلار خسارت در سراسر دنيا به بار آورده است. به همين دليل سعي شده كه تدابير ويژه‌اي جهت جلوگيري از خوردگي اجزاء فولادي و ميلگرد‌هاي فولادي در بتن اتخاذ گردد كه از جمله مي‌توان به حفاظت كاتديك اشاره نمود. با اين وجود براي حذف كامل اين مساله، توجه ويژه اي به جانشيني كامل اجزاء و ميلگردهاي فولادي با يك مادة جديد مقاوم در مقابل خوردگي معطوف گرديده است. و...