تحقیق آسیب شناسی بتن|39010495

قسمتی از متن : ایران یكی از قدیمی ترین گاهواره های تمدن است و معماری و شهرسازی، دست كم از چهار هزار سال قبل در این سرزمین متداول بوده است. آثار شامخ معماری و بقایای قصرها و شهرهای باستانی و دوام و بقای شگفت انگیز تعدادی از كهن ترین نمونه های ساختمانیتحقیق آسیب شناسی بتن|39010495|graphic|دانلود تحقیق آسیب شناسی بتن,آسیب شناسی بتن,علل فرسودگی,علل تخریب بتن,سند بلاست ,گریت بلاست,بنونیتر,زینها,پوكسیها,تحقیق مرمت بنا های بتنی,مراحل مرمت بنا,تحقیق در مورد مرمت بنا,روش های مرمت بناها

قسمتی از متن :
ایران یكی از قدیمی ترین گاهواره های تمدن است و معماری و شهرسازی، دست كم از چهار هزار سال قبل در این سرزمین متداول بوده است.
آثار
شامخ معماری و بقایای قصرها و شهرهای باستانی و دوام و بقای شگفت انگیز
تعدادی از كهن ترین نمونه های ساختمانی و شهرسازی حكایت از تطّور و شكوفایی
این فن ظریف و زیبا در كشور ما می كند. هنوز بیگانگان با شگفتی و اعجاب از
ویرانه های در خور مباهات تخت جمشید دیدن می كنند. ساختمانها، میدانها،
مساجد و گلدسته های شهر نام آور اصفهان در صدر فهرست جاهای دیدنی و مورد
توجه سیاحانی قرار دارد كه هر سال راهی خاور زمین می شوند.([1])
سرٌ
پایداری شگرف این آثار باستانی و تاریخی كه در موارد عدیده ای حتی در خور
استفاده برای مردم این روزگار هستند، مانند شبستان و صحن مساجد قدیمی چند
صد ساله شیراز و اصفهان و از مهمتر آستان قدس رضوی و امثالهم را باید در
كوشندگی، دقت نظر، انتخاب مواد و مصالح مناسب و بادوام و موشكافی سازندگان
آن جست كه طبعاً وقوف و تبحرشان را در فن معماری بیان می كند.
طی
شصت سال اخیر فن معماری و ساختمان و شهرسازی در ایران دگرگون شد. پس از یك
دوره دویست ساله فترت كه آشوبها و جنگهای داخلی و خارجی به معماران ایرانی
فرصت خلق آثار بی همتایی مانند ساخته های دوران صفوی را نمی داد، به تدریج
با شكل گیری دانش نوین معماری در ایران، تحصیل و تجربه دانشجویان ایرانی در
خارج و تأسیس دانشكده های فنی و مهندسی، احداث ساختمان و سازه وارد مرحله
تحول نوینی شد و چهرهء شهرهای ایران دگرگون شد. آمیزه هایی از سبكهای
معماری باستانی-اسلامی و اروپایی در ساختمانهای رفیع و با عظمت دولتی،
بانكها و شهرسازی پدید آمد. می توان پذیرفت كه مهندسان ساختمانی و شهرسازی
اروپایی مانند آلمانها، ایتالیاییها، چكها و فرانسویها كه در خلال سالهای
1320ـ1310 در فعالیتهای ساختمانی ایران به كار گمارده شده بودند، گامهای
نخستین را برداشتند. پیش از آن در دوران قاجار، گرچه آثاری به وجود آمد،
امٌا این آثا هرگز به پای دوران صفوی نمی رسید و از دیدگاه بعضی از آگاهان،
نشانهء انحطاط فن معماری اصیل ایران به شمار می رفت.


فهرست مطالب :
فصل اول
علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی
نفوذ نمكها
اشتباهات طراحی
اشتباهات اجرایی
حملات كلریدی
حملات سولفاتی
حریق
عمل یخ زدگی
نمكهای ذوب یخ
عكس العمل قلیایی سنگدانه ها
كربناسیون
علل دیگر
فصل دوم
عملیات ترمیمی
آماده سازی سطوح
تمیز نمودن با اسید، شستن با اسید، اسید خراشی
برس زدن
چكش زدن
سند بلاست و گریت بلاست(شن و ساچمه پاشی)
وترجت (آب فشاری) با مواد ساینده و بدون آن
روشهای دیگر
طرق مختلف ترمیم
تزریق تركها
قنداق كردن
بتن با سنگدانه از پیش آكنده
لایه های سطحی
بتن پاشی
بخیه زنی
تـنـیـدن
درزگیری
پوشش
طریقه معمول مرمت قسمتهای خراب شده با استفاده از مواد شكل پذیر
باروری توسط خلاء
روشهای سطلی
روش قیفی
روش پمپ
روش كیسه ای
فصل سوم
مواد تعمیری
بنونیت
پوششهای قیری
بتن، ملات و دوغاب ساخته شده از سیمان پرتلند معمول
درزگیریهای ارتجاعی
رزینه
اپوكسیها
پلی استرها
پلی یورتانها
بتن، ملات، و دوغابهای منبسط شونده
بتن و ملات دارای الیاف مصنوعی
لاتكس
سایر مواد پوششی
سیمانهای مخصوص
مواد تعمیری زیر آبی
مواد سیمانی برای تعمیرات زیر آبی
ویژگیهای آب اندازی
زمان گیرش طولانی
شسته شدن
آسیب پذیری در مقابل مواد شیمیایی
روانی ضعیف
جمع شدگی یا انقباض
جدا شدن
چسبندگی به بتن قدیمی (بتن مادر)
نفوذ آب دریا به سیستم تعمیری