پاورپوینت فیزیک 2 دانشگاهی (( هالیدی ))|39028593

پاورپوینت نجوم؛ 72 اسلاید زیبا و قابل ویرایش. اگر یک میله شیشه ای را به پارچه ابریشمی مالش دهیم هردو جسم الکتریسیته دار می شود زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد و پارچه الکترون می گیرد پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی پاورپوینت فیزیک 2 دانشگاهی (( هالیدی ))|39028593|graphic|پاورپوینت فیزیک 2,پاورپوینت فیزیک 2 دانشگاه,پاورپوینت فیزیک پایه 2,دانلود رایگان پاورپوینت فیزیک 2,دانلود پاورپوینت فیزیک هالیدی 2

پاورپوینت نجوم؛ 72 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.


اگر یک میله شیشه ای را به پارچه ابریشمی مالش دهیم هردو جسم الکتریسیته دار می شود زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد و پارچه الکترون می گیرد پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد بار ایجاد شده در شیشه و پارچه در محل تماس باقی می ماند.

فهرست مطالب:الکتروستاتیکمیدان الکتریکیقانون گاوسپتانسیلظرفیتمغناطیسالقا و القاییدگی