جزوه کامل فیزیک دهم رشته ریاضی|40106085

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " فیزیک دهم رشته ریاضی" کتاب فیزیک دهم رشته ریاضی از 5 فصل تشکیل شده است. در این جزوه 177 صفحه ای تدریس مصور 5 فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های گذشته و مساله های متعدد و متنوع و نکات ریز کنکوری در 47 جلسه قرار داده شجزوه کامل فیزیک دهم رشته ریاضی|40106085|graphic|فیزیک دهم رشته ریاضی,جزوه کامل فیزیک 10 رشته ریاضی,فیزیک 10 رشته ریاضی در کنکور,نکات فیزیک 10 رشته ریاضی برای کنکور,جزوه کنکور فیزیک دهم رشته ریاضی ,تدریس کامل تمام مطالب فیزیک دهم رشته ریاضی,فیزیک 10 دبیرستان,فیزیک دهم

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " فیزیک دهم رشته ریاضی"
کتاب فیزیک دهم رشته ریاضی از 5 فصل تشکیل شده است. در این جزوه 177 صفحه ای تدریس مصور 5 فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های گذشته و مساله های متعدد و متنوع و نکات ریز کنکوری در 47 جلسه قرار داده شده است. این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس فیزیک 3 را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند.

ویژگی های بسته آموزشی

- تدریس جامع کلیه ی مطالب کتاب درسی
- حل و تحلیل مثال های مهم کتاب
- حل مسائل مهم امتحانی خارج از کتاب
- ارائه نکات ریز و ظریف کنکوری
- چهار جلسه آموزش اضافی در زمینه بردارها ( جهت آمادگی ریاضی دانش آموز برای مطالب بعدی )
- استفاده از جدول ، نمودار و تصاویر آموزشی سه بعدی و رنگی جهت بالا رفتن کیفیت آموزش

سرفصل های آموزشی

فصل اول: فیزیک و اندازه گیری
- درس 1 : اندازه گیری
- درس 2 : نماد علمی
- درس 3 : چگالی

فصل دوم: کار،انرژی و توان
- درس 1 : آشنایی با مفهوم بردار
- درس 2 : جمع و تفریق برداری
- درس 3 : تجزیه ی بردارها
- درس 4 : ضرب بردارها
- درس 5 : کار-قسمت اول
- درس 6 : کار-قسمت دوم
- درس 7 : انرژی جنبشی
- درس 8 : قضیه ی کار و انرژی
- درس 9 : انرژی پتانسیل
- درس 10 : انرژی مکانیکی در غیاب نیروهای مقاوم
- درس 11 : انرژی مکانیکی در حضور نیروهای مقاوم
- درس 12 : توان

فصل سوم: ویژگی های فیزیک مواد
- درس 1 : حالت های مختلف ماده
- درس 2 : حرکت براونی
- درس 3 : فناوری نانو
- درس 4 : نیروهای بین مولکولی
- درس 5 : فشار در شاره ها
- درس 6 : محاسبه ی فشار در مایع ها
- درس 7: آزمایش توریچلّی
- درس 8 : فشار پیمانه ای
- درس 9 : اصل پاسکال –اختیاری
- درس 10 : شناوری و اصل ارشمیدس
- درس 11 : اصل برنولی

فصل چهارم: دما و گرما
- درس 1 : مروری بر مفاهیم اولیه ی گرما و گرماسنجی
- درس 2 : انبساط گرمایی
- درس 3 : انبساط غیر عادی آب
- درس 4 : تعادل گرمایی-گرمای ویژه
- درس 5 : گرما و گرماسنجی
- درس 6 : حالت های ماده
- درس 7 : تبخیر سطحی-تبخیر-میعان
- درس 8 : انتقال گرما
- درس 9 : قانون گازهای کامل

فصل پنجم: ترمودینامیک
- درس 1 : مفاهیم اولیه در علم ترمودینامیک
- درس 2 : گازهای کامل-فرآیندهای ترمودینامیکی آرمانی
- درس 3 : تبادل انرژی-انرژی درونی-قانون اول ترمودینامیک
- درس 4 : فرآیند هم حجم
- درس 5 : فرآیند هم فشارمقدار تابع در یک نقطه
- درس 6 : فرآیند هم دما
- درس 7 : فرآیند بی دررو
- درس 8 : چرخه ترمودینامیکی
- درس 9 : ماشین های گرمایی
- درس 10 : بازده ماشین گرمایی
- درس 11 : قانون دوم ترمودینامیک-ماشین کارنو
- درس 12 : یخچال ها