پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه|42030542

دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم0/44 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه بتن آرمه مصالح ساختمانی گوناگونی ازدیرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان شاید بتوان از چوب، سنگ وفولاد و بتپروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه|42030542|graphic|بتن آرمه,دانلود پروژه بتن آرمه,دانلود پایان نامه بتن آرمه,آرماتور بندی,مواد سفات تسریع كننده,مواد كاهنده آب یا فوق روان كننده ها,بتن ریزی دالها و سقف ها

دانلود


مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم0/44 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه

بتن آرمه

مصالح ساختمانی گوناگونی ازدیرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان شاید بتوان از چوب، سنگ وفولاد و بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی نام برد. بتن كه در حقیقت یك نوع سنگ ساخته دست بشر استاز مقاومت فشاری قابل قبولی و مقاومت كششی بسیار پایین درحدود 10% مقاومت فشاری برخوردار است. ازطرفی در بسیاری از قطعات سازه ای كشش مستقیم و یاكشش ناشی از خمش ایجاد میشود. به همین جهت برای جبران ضعف مقاومت كششی بتن، ایدة بتن مسلح ابداع شده است. در این روش طبق محاسبات در هر قسمت كه قطعه سازه ای تحت كشش( كشش مستقیم یا كشش ناشی از خمش) قرار گیرد. از فولاد به عنوان یك مادة مقاوم در مقابل كشش ایجاد نشده استفاده می گردد.

اگر چه ایدة اولیه در ابداع بتن مسلح واگذاری نقش مقاومت در مقابل تنش های كشی به فولاد بوده است، با این وجود فولاد می تواند به عنوان یك عنصر كمكی در تحمل فشار نیز در كنار بتن قرار گیرد. به همین دلیل میلگردهای مسلح كننده در قطعات فشاری نظیر ستون و یا حتی در ناحیه فشاری تیرها به عنوان فولاد كشش نیز به كار می روند.

توجه شود كه دریك مقطع بتن آرسه، ممكن است تركهای كششی در ناحیة كشش بتن و در جهت متعامد نسبت جهت تنش های كششی ایجاد شوند. این نوع تركها ممكن است از میلگردهای كششی نیز عبور كرد. و تا نزدیكیهای تار خنثی نیز بالا روند، با این وجود معمولاً عرض این تركها بسیار محدود بود. ( كوچكتر 0.3MM) و در محل كرد قطعه بتن مسلح دخالت نمی كنند.

کلمات کلیدی:بتن آرمه آرماتور بندیمواد سفات تسریع كنندهمواد كاهنده آب یا فوق روان كننده هابتن ریزی دالها و سقف هامواد معدنی

فهرست مطالب :

فصل اول ‏4‏
‏1-2- بتن آرمه ‏4‏
‏1-2- سازگاری بتن و فولاد ‏5‏
‏1-3- پیشینة تاریخی بتن آرمه ‏6‏


‏1-4- مزایا و معایب بتن آرمه:‏ ‏7‏


‏1-5- آیین نامه های طراحی:‏ ‏10‏

آشنایی با محل كارآموزی ‏12‏
نوع محصولات تولیدی ‏12‏
شرح فرایند تولید:‏ ‏12‏
انواع پی و شالوده ‏14‏
‏7- شالوده گسترده ( رادیه جنرال)‏ ‏15‏
‏2- ستون:‏ ‏17‏
انواع ستون ‏17‏
سقف ها :‏ ‏22‏
سقف تیرچه بلوك :‏ ‏23‏
انواع دال دو طرفه :‏ ‏24‏
مصالح قالب بندی:‏ ‏29‏
قالب بندی ستونها:‏ ‏29‏
آرماتور بندی:‏ ‏32‏
فاصله نگه دارنده ها:‏ ‏33‏
اتصال پوششی:‏ ‏35‏
مصالح مصرفی بتن:‏ ‏36‏
سنگدانه ها:‏ ‏37‏
آب بتن:‏ ‏37‏
مواد مضاف:‏ ‏38‏
‏1- مواد سفات تسریع كننده ‏38‏
‏2- كندگیر كننده:‏ ‏38‏
‏3- مواد كاهنده آب یا فوق روان كننده ها:‏ ‏39‏
‏4- مواد هوازا ‏39‏
‏5- مواد معدنی:‏ ‏39‏


روش دوم: استفاده از باكت (جام)‏ ‏42‏
روش سوم: استفاده از پمپ بتن:‏ ‏43‏


بتن ریزی دالها و سقف ها:‏ ‏43‏
بتن ریزی سردیوارها و ستون ها و تیرهای اصلی :‏ ‏43‏
بازكردن قالب ها:‏ ‏44‏


"