مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان با تشریح ابعاد امنیت روانی و سلامت روان|42078432

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات76حجم179/492 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه ب ررسی می باشد. در ابتدا تاریخچه بهداشت رواني و تعریف سلامت روان را خواهیم داشت و پس از آن علایم سلامت روان بیان خمکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان با تشریح ابعاد امنیت روانی و سلامت روان|42078432|graphic|ابعاد امنیت روانی,ابعاد سلامت روان,ملاك های سلامت روان,عوامل موثر بربهداشت روانی,سلامت روان از دیدگاههای مختلف,سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف,مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان,سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی,پایان نامه سلامت روانی

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات76حجم179/492 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد. در ابتدا تاریخچه بهداشت رواني و تعریف سلامت روان را خواهیم داشت و پس از آن علایم سلامت روان بیان خواهد شد. در ادامه سلامت روان را از نگاه های مختلف بررسی می کنیم . مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان مهم ترین بحث این تحقیق خواهد بود. در آخر نیز ابعاد امنیت روانی و سلامت روان تشریح می شوند.


یکی از شاهکارهای روانشناسی که فروید بنیانگذار روانکاوی در نظریه روانکاوی خود برای شناخت هر چه بیشتر رفتار انسان و در نتیجه شخصیت او بیان می کند مکانیسم های دفاعی روانی است. امروزه اکثر روانشناسان روانپزشکان و دیگر متخصصان بر اهمیت مکانیسم های دفاعی در ایجاد سلامت روانی معترفند‌.

به خصوص در قرن حاضر که با روند سریع صنعتی شدن در جهان و ایجاد تغییر و تحول های سریع در زندگی بشری و حتی ایجاد تغییر در آداب و رسوم اجتماعی، عرف و قوانین اجتماعی، بشر برای دوری از کشمکش ها و حل تعارضات و سازگاری با تغییر و تحولات و حفظ سلامت روان دست به انجام رفتارهایی می زند که بعضی از آنها در قالب مکانیسم های دفاعی جای می گیرند.( میلانی فر،۱۳۷۰)

فهرست مطالب
2-1- تاریخچه بهداشت رواني
2-3- كليد سلامت روان
2-4- علایم سلامت روان
2- 5- تعریف «سلامت روان
2 -6- ملاك های سلامت روان
2-7- سلامت روان از دیدگاههای مختلف
2-7-1- از نظر آمار دانان
2-7-2- از نظر پزشکان
2-7-3- روانپزشکان
2-7-4- نظرروانکاوان
2-8- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف
2-8 -1- مکتب زیست گرایی
۲-8-2- مکتب رفتار گرایی
2-8-3- مکتب روانکاوی
2-8-4ـ مکتب انسانگرایی
2-8-5-مکتب بوم شناسی
2-9- اصول بهداشت رواني
2-10- هدف ایجاد سلامت روان
2-11- مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان
2-11-1- مکانیسم سرکوبی
2-11-2- مکانیسم برون فکنی
2-11-3- مکانیسم جا به جایی
2-11- 4- مکانیسم بازگشت
2-11-5- مکانیسم واکنش سازی
2-11-6- مکانیسم تصعید
2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی)
2-11-8- مکانیسم همانند سازی
2- 11-9- مکانیسم جبران
2-11-10 مکانیسم انکار
2-12 - عوامل موثر بربهداشت روانی
2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی
2-14- دین باوری و سلامت روان
2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا
2-16- توکل و سلامت روان
2-17- اشتغال زنان

2-18- پژوهشهاي پيشين (داخلي – خارجي )
2-18-1- تحقيقات انجام شده در داخل ايران
2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور


منابع


"